Komunikat!

Polski Związek Pływacki informuje, iż kluby zgodnie z poniższym wykazem (plik do pobrania) nie dopełniły obowiązku uiszczenia opłaty startowej zgodnie z punktem 8 Komunikatu organizacyjnego Arena Grand Prix Polski (Poznań). W związku z powyższym kluby te nie są dopuszczone do startu w zawodach.
Według zasad generalnych do wszystkich regulaminów:

„9. 4 Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana w terminie do godziny 24.00 pięć dni przed terminem konferencji technicznej poprzedzającej zawody. Termin ten będzie podawany w komunikacie organizacyjnym zawodów. Kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być we wskazanym terminie przesłana na podany w komunikacie zawodów adres mailowy PZP. Opis przelewu 5 musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów. W przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów.”

Jednocześnie informujemy, że przeprowadzono weryfikację zgłoszonych zawodników w SEL, a kluby zostały poinformowane o brakach. Termin na uzupełnienia wyznaczono do godziny 12:00 w dniu 22.11.2017. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, którzy po tym czasie będą mieli w SEL status NIEAKTYWNY nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.