PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW KADENCJA 2016-2020

KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW: prezydiumkspzp@wp.pl

Zgodnie z Uchwałą PZP nr 36/2017 z dnia 18.02.2017 r. skład PKS PZP kadencji 2016-2020

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1.  Waldemar Kilian Przewodniczący
2. Ewa Furman Vice Przewodnicząca
3. Magdalena Seliga-Zielska  Sekretarz
4. Mirosława Legutko Członek ds. analiz i ewidencji
5. Jakub Krzywda  Członek ds. szkoleniowych  
6. Anna Wierniuk Przewodnicząca Zespołu Sędziów
przy Komitecie Technicznym Skoków do Wody
7. Monika Szczęśniak Przewodnicząca Zespołu Sędziów
przy Komitecie Pływania Synchronicznego
8. Ryszard Sudczak Przewodniczący Zespołu Sędziów
przy Komitecie Technicznym Piłki Wodnej