KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW: prezydiumkspzp@wp.pl

Zgodnie z Uchwałą PZP nr 36/2017 z dnia 18.02.2017 r. skład PKS PZP kadencji 2016-2020

Obsada sędziowska imprez centralnych PZP w II półroczu 2019 r. w pliku do pobrania.
aktualizacja: 01.10.2019 r.

Relacja ze szkolenia FINA Swimming School for Officials w pliku do pobrania.
Autor: Magdalena Seliga

Komunikat PKS PZP 5/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. dot. szkolenia FINA Swimming School for Officials, 14-15 września 2019 r., Warszawa. /w pliku do pobrania/

Komunikat PKS PZP 4/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczący informacji o wynikach egzaminu FINA Open Water Swimming Certification School for Officials, Poznań marzec 2019 r. /w pliku do pobrania/

Komunikat PKS PZP 3/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Relacja ze szkolenia FINA Open Water Swimming Certification School for Officials w pliku do pobrania.
Opracował: Jakub Krzywda

Analiza pracy sędziów pływania klasy związkowej PZP za rok 2018 w pliku do pobrania.

Obsada sędziowska imprez centralnych PZP w I półroczu 2019r. w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na klasę związkową PZP, oraz wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.

Strony