KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW: prezydiumkspzp@wp.pl

Zgodnie z Uchwałą PZP nr 36/2017 z dnia 18.02.2017 r. skład PKS PZP kadencji 2016-2020

Obsada sędziowska imprez centralnych PZP w I półroczu 2018r. w pliku do pobrania.

Analiza pracy sędziów pływania klasy związkowej PZP za rok 2017 w pliku do pobrania.

Relacja ze spotkania szkoleniowo-integracyjnego sędziów pływania - Bukowina Tatrzańska, 4-6 stycznia 2018 r. dostępna w pliku do pobrania.

Wytyczne programowe do przeprowadzania kursów na uprawnienia sędziego pływania oraz szkoleń wraz z zakresem kompetencji dla kandydatów i przykładowy harmonogram kursu w plikach do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2018 z dnia 20 stycznia 2018 r.dotyczący zgłaszania kandydatów na klasę związkową PZP oraz międzynarodową (lista FINA) w pliku do pobrania.

Kody dyskwalifikacyjne pływania wg przepisów pływania FINA 2017-2021 w pliku do pobrania.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia
zdrowia, serdeczności, rodzinnego ciepła, a na 2018 rok
spełnienia wszystkich marzeń,
składa Prezydium Kolegium Sędziów PZP.

Wesołych Świąt

Komunikat PKS PZP 5/2017 dot. corocznego przekazywania przez PKS OZP informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2017 r.

Interpretacja PKS PZP dot. SW 9 - styl zmienny w pliku do pobrania.

Strony