W dniu 13.05.2015 r. na posiedzeniu Zarządu PZP został zatwierdzony Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Polskiego Związku Pływackiego, a co za tym idzie kierunki jego działania. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu PZP 05.11.2015 r. zostali również powołani przewodniczący poszczególnych Zespołów, co umożliwia rozpoczęcie działania Komitetu. 

Podstawowym zadaniem Komitetu Technicznego Pływania Polskiego Związku Pływackiego jest wsparcie władz Związku, trenerów, działaczy, zawodników, rodziców w zakresie bardzo szeroko rozumianej wiedzy o pływaniu, co w konsekwencji ma podnosić poziom pływania. Równie istotnym zadaniem jest promocja pływania w celu popularyzacji dyscypliny, a co za tym idzie zwiększenie środków finansowych dostępnych na realizacje celów sportowych.
Powyższe działania będą realizowane w zakresie:
- wiedzy metodyczno-szkoleniowo-regulaminowej,