Alfabetyczny spis ważnych licencji trenerskich na okres 2016-2020

Wykaz ważnych licencji trenerskich na okres 2016-2020 z podziałem na OZP
aktualizacja na dzień 11.11.2017

Dolnośląski
Kujawsko - Pomorski
Lubelski
Lubuski
Łódzki
Małopolski
Opolski
Podkarpacki
Podlaski
Pomorski
Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko - Mazurski
Warszawsko - Mazowiecki
Wielkopolski
Zachodniopomorski

DOKUMENTY EWIDENCYJNE: TRENERSKIE (instrukcja)

kontakt:
Polski Związek Pływacki
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa lub pocztą elektroniczną do Krzysztofa Usielskiego

+48 22 835 35 89,
+48 22 834 25 56,
fax +48 22 835 39 83