Lista zakwalifikowanych zawodników (lista zawodników będzie aktualizowana na bieżąco)
Komunikat organizacyjny oraz zaproszenie w pliku do pobrania.

Komunikat organizacyjny oraz zaproszenie w pliku do pobrania.

Komunikat organizacyjny oraz zaproszenie w pliku do pobrania.

Komunikat organizacyjny oraz zaproszenie w plikach do pobrania

Oferta hotelowa
Zakwaterowanie

UWAGA! KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja będą startować na jednym obiekcie Pływalnia H20stróg ul. Zamkowa 4

Strony