Komunikat organizacyjny oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w olikach do pobrania.

Komunikat organiacyjny
Oferta hotelowa
Zakwaterowanie i wyżywienie - w plikach do pobrania
Wyniki

UWAGA! KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja będą startować na jednym obiekcie Pływalnia H20stróg ul. Zamkowa 4

Strony