Komunikat organizacyjny, oferta hotelowa oraz zgłoszenie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Uwaga! Termin 20-21 marca 2020 (piątek - sobota), układ bloków analogiczny jak w roku 2019.
Komunikat organizacyjny w pliku do pobrania.
Zgłoszenia w SEL - link bezpośredni

Lista startowa
WYNIKI LIVE
Wyniki

Lista zgłoszonych klubów i zawodników w plikach do pobrania.
Komunikat organizacyjny oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Oferta hotelowa oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Komunikat organizacyjny, oferta hotelowa oraz formularz zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Komunikat organizacyjny, oferta hotelowa oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Strony