Komunikaty

Uwaga! Informujemy, że organizator ma jeszcze do dyspozycji wolne miejsca noclegowe na Campingu Malta. Prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@wozp.poznan.pl

Komunikat organizacyjny w pliku do pobrania.

Oferta hotelowa oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Komunikat organizacyjny, oferta hotelowa oraz formularz zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Komunikat organizacyjny, oferta hotelowa oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Komunikat organizacyjny, oferta hotelowa oraz zamówienie zakwaterowania i wyżywienia w plikach do pobrania.

Komunikat organizacyjny, informacja dotycząca zamówienia zakwaterowania i wyżywienia oraz formularz zamówienia w plikach do pobrania.

Polski Związek Pływacki informuje, że we wskazanym w ogłoszeniu konkursowym terminie NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA WSPÓŁPRACY dotycząca objęcia stanowiska Trenera Głównego, który miałby pełnić funkcję Koordynatora Kadry Narodowej seniorów w pływaniu. W związku z powyższym Zarząd PZP Uchwałą elektroniczną z dnia 7.11.2018 roku przedłuża termin składania wniosków konkursowych do dnia 20.11.2018 r. Warunki Konkursu pozostają bez zmian i zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Radosław Kawęcki przyjął z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu, za osiągnięcia sportowe. Gratulacje!
Radosław Kawęcki odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 22.09.2018 r. Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności w pływaniu dzieci 11 lat i Młodzików 12 lat  może być rozgrywany w terminie 8.10. – 30.11.2018 r.
Regulamin Sprawdzianu w pliku do pobrania.

Polski Związek Pływacki informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu PZP z dnia 27.09.2018r. zostaje ogłoszony konkurs na stanowisko Trenera Głównego pełniącego funkcję Koordynatora kadry narodowej seniorów w pływaniu
Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.

Strony