Komunikaty

W dniu dzisiejszym miałem możliwość spotkania z Minister Sportu, Panią Danutą Dmowską - Andrzejuk. Spotkanie odbyło się w bardzo dobrej, przyjaznej i merytorycznej atmosferze.
Poruszyliśmy wiele bardzo ważnych tematów związanych z aktualną sytuacją sportu pływackiego w kraju w okresie pandemii , ograniczeniami w dostępie do pływalni, problemami naszego środowiska i możliwościami ich rozwiązań.
Jestem pod wrażeniem nie tylko znajomości specyfiki "naszych problemów", ale przede wszystkim życzliwości i chęci pokonania barier i ograniczeń. Poruszyliśmy także kwestię ostatnich rozbieżności w komunikacji pomiędzy Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Pływackim.
Pragnę podkreślić, że wszelkie działania PZP i moje nie miały na celu podważenia kompetencji Kierownictwa i pracowników Resortu, a jedynie zwrócenie uwagi na problemy środowiska pływackiego.
Jestem bardzo wdzięczny za dzisiejsze spotkanie.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniach 01.06.2020 - 27.06.2020 planowane jest w Łodzi zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu.
Powołanie zawodników, ankieta epidemiologiczna, zgoda na udział w zgrupowaniu, kwestionariusz i oświadczenia osób przebywających na zgrupowaniu Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu oraz wytyczne dla funkcjonowania pływalni i hoteli trakcie epidemii COVID-19 do  załączone jest w plikach do pobrania.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniach 31.05.2020 - 30.06.2020 planowane jest w Łodzi zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorów w pływaniu.
Powołanie zawodników, ankieta epidemiologiczna, zgoda na udział w zgrupowaniu, kwestionariusz i oświadczenia osób przebywających na zgrupowaniu Kadry Narodowej Seniorów w pływaniu oraz wytyczne dla funkcjonowania pływalni i hoteli trakcie epidemii COVID-19 do  załączone jest w plikach do pobrania.

Z głębokim żalem informujemy że w wieku 95 lat zmarł
pan Mieczysław Sojka
zasłużony sędzia związkowy pływania.
Przez kilkadziesiąt lat bardzo aktywny sędzia, wieloletnim działaczem Pomorskiego Okręgwego Związku Pływackiego.

Msza święta oraz uroczystości pogrzebowe odbędą się 03 czerwca 2020 r. w Kościele Garnizonowym oraz na Cmentarzu Wojennym Marynarki – Gdynia Oksywie.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

(...)

10. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
...
z basenów korzystało do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności; ...
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w pliku do pobrania.

 

W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących możliwości oraz trybu otwarcia pływalni w naszym kraju publikujemy dokument LEN zawierający informacje jak problem ten wygląda w innych krajach Europy.

List otwarty
Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
w pliku do pobrania.

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej, ujętych w rozporządzeniu Rządu z dnia 16 maja 2020 roku, Polski Związek Pływacki przedstawia najważniejsze elementy ww. dokumentu, które pomogą jednostkom organizacyjnym naszego środowiska (klubom itp.) przetrwać trudny okres pandemii.

Liczymy, że informacje zawarte w naszym opracowaniu pomogą w funkcjonowaniu podmiotom działającym w obszarze sportu pływackiego.

Paweł Słomiński
Prezes PZP

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym po decyzjach rządu bez wskazań dotyczących sportu pływackiego Prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński skierował drogą mailową prośbę o odniesienie się do zawartych w nim pytań do Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu z prośbą o przekazanie Kierownictwu Ministerstwa Sportu.

Strony