Komunikaty

Polski Związek Pływacki informuje, że jeżeli nie zostaną wprowadzone przez Rząd inne ograniczenia dotyczące organizacji zawodów sportowych, Arena Grand Puchar Prix Polski w Oświęcimiu odbędą się w zaplanowanym terminie(24-25.10.2020 r.)

Ze względu na przyjęcie wszystkich zawodników do startu w Arena Grand Prix Puchar Polski w Oświęcimiu nie będzie powtórnych zgłoszeń.
Skreśleń proszę dokonywać na bieżąco mailem na adres zawody@swimart.pl w terminie do 20 października 2020 do godziny 24:00.
Potwierdzenia opłat startowych oraz oświadczenia COVID należy wysyłać mailem na adres zawody@swimart.pl w terminie do 20 października 2020 do godziny 24:00.

Polski Związek Pływacki informuje, że w dniach 25.10 - 06.11.2020 w Centralnym Ośrodku Spotru Zakopane planowane jest zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu.
W plikach do pobrania zamieszczone zostało powołanie na zgrupowanie, oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego oraz ogólne zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID - 19 obowiązujące z COS Zakopane.

W związku z wydarzeniami z ostatnich dni związanymi z decyzjami dotyczącymi możliwości korzystania z pływalni Polski Związek Pływacki wydłuża wstępny termin zgłaszania zawodników do Arena Grand Prix Puchar Polski w pływaniu w Łodzi do godziny 23:59 w dniu 19.10.2020 r.

W dniu jutrzejszym ostatecznie poinformujemy o tym czy odbędą się zawody Arena Grand Prix Polski w Oświęcimiu. Czekamy na decyzję Prezydenta miasta o uruchomieniu pływalni.

Komunikat organizacyjny zawodów z cyklu Arena Grand Prix Puchar Polski w pliku do pobrania

Polski Związek Pływacki zamieszcza aktualne PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (stan na dzień 12 października 2020 r.)

W związku z wynikającymi z pandemii COVID-19 ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zawodów sportowych Zarząd PZP w dniu 18.09.2020 r. podjął decyzję ws. organizacji Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 17 – 18 jako odrębne zawody mistrzowskie. Zostaną one przeprowadzone w dniach 11-13.12.2020 r. w Lublinie. Szczegóły dotyczące Regulaminu rozgrywania tych zawodów oraz Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie (16-20.12.2020 r.) zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że punkty w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2020 będą możliwe do wywalczenia  podczas Zimowych Mistrzostw Polski w dotychczasowych kategoriach wiekowych.

Regulaminy do ww.zawodów zostaną opracowane przez Komisję Regulaminową PZP w najbliższych dniach.

W związku z kierowanymi do PZP pytaniami dotyczącymi regulacji obowiązujących organizatorów zawodów w pływaniu na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Sportu odpowiedzi na nasze pismo (w załączeniu), informujemy że obowiązują ograniczenia w liczbie uczestników zawodów i widzów na trybunach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.07.2020 r. (m.in. 250 uczestników rywalizacji nie licząc obsługi zawodów).

Jednocześnie dołączamy opracowane przez PZP „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU”, obowiązkowe dla organizatorów zawodów centralnych, które powinny stanowić wzór procedur do zastosowania przez organizatorów zawodów okręgowych oraz klubowych

Polski Związek Pływacki informuje że w dniach 27.09-10.10.2020 roku w Łodzi planowane jest zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu. Powołanie zamieszczone jest w pliku do pobrania.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniu 04.09.2020 r. Zarząd PZP zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2019, Sprawozdanie z działalności PZP za rok 2019 oraz Projekt Statutu PZP
Pliki sprawozdań oraz Projekt Statutu PZP do pobrania poniżej wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego PZP.

Polski Związek Pływacki uprzejmie powiadamia, że w dniach 21.09 - 05.10.2020r.w Belek (Turcja) odbędzie się zgrupowanie Kadry Narodowej w pływaniu.
Powołanie na zgrupowanie znajduje się w pliku do pobrania.

Strony