Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – tzw. RODO.
Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia prywatności i poufności danych oraz zapewnienia zgodności ich przetwarzania z odpowiednimi przepisami prawa.
Poniżej prezentujemy Państwu klauzule informacyjne opisujące m.in. cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek Pływacki.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących z Polskim Związkiem Pływackim drogą mailową

Informacje o przetwarzaniu danych Użytkowników fanpage’y Polskiego Związku Pływackiego na portalach społecznościowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahentów będących osobami fizycznymi, reprezentantów Kontrahentów będących osobami prawnymi oraz pracowników i współpracowników Kontrahentów wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy z Polskim Związkiem Pływackim

Informacje o przetwarzaniu przez Polski Związek Pływacki danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy biorącej udział w przetargu lub odpowiadającej na zapytanie ofertowe