KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW:  j.krzywda@polswim.pl
Zgodnie z Uchwałą PZP nr 5/10/2021 i 6/10/2021 z dnia 09.10.2021 r. skład PKS PZP kadencji 2021-2024

Komunikat PKS PZP 5/2022 dot. przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2022 r. w plikach do pobrania.

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie od 30.11 - 31.12.2022 r. w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 4/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczący składania propozycji kandydatów na sędziów międzynarodowych w pływaniu i pływaniu na wodach otwartych.

Komunikat PKS PZP 3/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczący zgłaszania kandydatów o nadanie uprawnień sędziego związkowego pływania PZP wraz z zał. wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.
 

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie 01.01. - 31.05.2022 w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. dotyczący wysokości i trybu opłacania składki licencji sędziowskich 2022-2024.
Komunikat wraz z załącznikiem w plikach do pobrania.

Komunikat PKS PZP 4/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczący sprawozdawczości PKS OZP za rok 2021 w pliku do pobrania.

Strony