KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW: prezydiumkspzp@wp.pl

Zgodnie z Uchwałą PZP nr 36/2017 z dnia 18.02.2017 r. skład PKS PZP kadencji 2016-2020

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie od 15.05 - 01.08.2021 r. w pliku do pobrania.

Analiza pracy Sędziów Związkowych Pływania w roku 2020 w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2021 dot. opłat za przedłużenie i wyrobienie licencji sędziów pływania, obowiązujących w roku 2021 w pliku do pobrania.

Prezydium Kolegium Sędziów PZP uprzejmie informuje, iż Członek naszego Prezydium - Kol. Jakub Krzywda został nominowany do składu TECHNICAL SWIMMING COMMITTEE LEN w kadencji 2020-2024.
Kuba serdeczne gratulacje i życzenia samych sukcesów w działalności w organizacji międzynarodowej!

Komunikat PKS PZP 7/2020 dot. przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2020 r. w plikach do pobrania.

Komunikat PKS PZP 6/2020 z dnia 12 października 2020 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Na stronie akademia.sedziaplywania.pl zostały udostępnione dwa filmy szkoleniowe:

  • „Sędziowanie pływania - Style pływackie” (ang. „Officiating Swimming - Competitive Strokes”) jest zatwierdzonym przez FINA materiałem szkoleniowym używanymi do lepszego zrozumienia przepisów dotyczących stylów. Poprzez wykorzystanie tego filmu, FINA stara się ujednolicić interpretację przepisów pływania i sposób ich stosowania, podnosząc dzięki temu poziom sędziowania.
  • „Start - Filozofia i protokół” to film instruktażowy opracowany przez USA Swimming i używany podczas szkoleń FINA.

W celu poszerzenia grona odbiorców, PKS PZP, za zgodą FINA oraz USA Swimming, przygotowało tłumaczenia filmów na język polski w formie napisów.

Interpretacje przepisów pływania FINA w pliku do pobrania.

Strony