KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW:  j.krzywda@polswim.pl
Zgodnie z Uchwałą PZP nr 5/10/2021 i 6/10/2021 z dnia 09.10.2021 r. skład PKS PZP kadencji 2021-2024

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie od 01.10 - 31.12.2023 r. w pliku do pobrania.

Regulamin Sędziów Pływania oraz Regulamin Kolegium Sędziów PZP
(zatwierdzone przez Zarząd PZP dnia 02.09.2023 r.) w plikach do pobrania.

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie od 01.02 - 30.06.2023 r. w pliku do pobrania.

Komunikat Sędziowski 3/2023 PKS PZP z dnia 12 kwietnia 2023 r. w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 2/2023 z dnia 3 marca 2023 r. dotyczący szkolenia dla sędziów pływania na wodach otwartych (World Aquatics Open Water Swimming Certification Course for Technical Officials) w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2023 z dnia 13.02.2023 r. dot. zgłaszania kandydatów o nadanie uprawnień sędziego związkowego pływania PZP wraz z załącznikiem w plikach do pobrania.

Komunikat PKS PZP 5/2022 dot. przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2022 r. w plikach do pobrania.

Strony