Analiza pracy sędziów klasy związkowej PZP za rok 2019 w pliku do pobrania.

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-integracyjne sędziów pływania - Stare Jabłonki, 2020 r.
w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 6/2019 z dnia 1 grudnia 2019 r. dotyczący sprawozdawczości PKS OZP za rok 2019.

Obsada sędziowska imprez centralnych PZP w II półroczu 2019 r. w pliku do pobrania.
aktualizacja: 01.10.2019 r.

Relacja ze szkolenia FINA Swimming School for Officials w pliku do pobrania.
Autor: Magdalena Seliga

Komunikat PKS PZP 5/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. dot. szkolenia FINA Swimming School for Officials, 14-15 września 2019 r., Warszawa. /w pliku do pobrania/

Komunikat PKS PZP 4/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczący informacji o wynikach egzaminu FINA Open Water Swimming Certification School for Officials, Poznań marzec 2019 r. /w pliku do pobrania/

Komunikat PKS PZP 3/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Relacja ze szkolenia FINA Open Water Swimming Certification School for Officials w pliku do pobrania.
Opracował: Jakub Krzywda

Analiza pracy sędziów pływania klasy związkowej PZP za rok 2018 w pliku do pobrania.

Strony