Komunikat PKS PZP 2/2023 z dnia 3 marca 2023 r. dotyczący szkolenia dla sędziów pływania na wodach otwartych (World Aquatics Open Water Swimming Certification Course for Technical Officials) w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2023 z dnia 13.02.2023 r. dot. zgłaszania kandydatów o nadanie uprawnień sędziego związkowego pływania PZP wraz z załącznikiem w plikach do pobrania.

Komunikat PKS PZP 5/2022 dot. przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2022 r. w plikach do pobrania.

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie od 30.11 - 31.12.2022 r. w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 4/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczący składania propozycji kandydatów na sędziów międzynarodowych w pływaniu i pływaniu na wodach otwartych.

Komunikat PKS PZP 3/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczący zgłaszania kandydatów o nadanie uprawnień sędziego związkowego pływania PZP wraz z zał. wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.
 

Obsada sędziowska zawodów centralnych w okresie 01.01. - 31.05.2022 w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. dotyczący wysokości i trybu opłacania składki licencji sędziowskich 2022-2024.
Komunikat wraz z załącznikiem w plikach do pobrania.

Strony