Informacja w sprawie opłat startowych

Zdjęcie główne: 

Informacja w sprawie opłat startowychPolski Związek Pływacki  przypomina, że wielkość opłaty startowej uiszczanej przez kluby zgłaszające zawodników do poszczególnych rocznikowych Zimowych Mistrzostw Polski  musi być zgodna z liczbą startów ostatecznie przez nie potwierdzonych oraz dokumentem potwierdzającym to (skan przelewu) przesłanym do dnia 7.12.2020 r. (dla ZMP 15,16, 17-18 lat) 14.12.2020 r. (dla ZMP 14, ZMPSiM).
PROSIMY NIE DOKONYWAĆ OPŁAT STARTOWYCH NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO.