Komunikat dotyczący Arena Grand Prix Polski 14-15.03.2020 Warszawa

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje odwołania Arena Grand Prix Polski w Warszawie w dniach 14-15.03.2020 r. (zawody kwalifikacyjne do IO w Tokio).
Związek nie wyklucza odwołania organizacji zawodów w przypadku jednoznacznych wskazań ze strony uprawnionych instytucji lub urzędów.
O fakcie takim będziemy natychmiast informowali. Jednocześnie podkreślamy, że udział w zawodach tych jest dobrowolny i na skutek decyzji startujących. Apelujemy żeby wszyscy uczestnicy naszych zawodów stosowali się do ogólnie obowiązujących zasad higieny i zapobiegania ewentualnemu zarażeniu się.
Osoby, które w ostatnim czasie przebywały w krajach lub regionach w których liczba zarażonych osób jest wysoka prosimy o rezygnacje z udziału w ww. zawodach. Podobnie osoby z wyraźnymi objawami infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, etc.).