Komunikat dotyczący Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PZP

Zdjęcie główne: 

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz przedłużenie, na mocy § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570) terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (terminu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego) o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r., Zarząd PZP podjął decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego.

Zgodnie z podjętą decyzją Krajowy Zjazd Sprawozdawczy, zwoływany w celu zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, zostanie zwołany w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin, miejsce i proponowany porządek obrad, a także informacja na temat trybu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu, zostaną ustalone oraz podane do wiadomości w terminie późniejszym, zgodnym z obowiązującym Statutem PZP.