Posiedzenie Zarządu 16.02.2019r. Warszawa

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 16.02.2019r. w Warszawie w plikach do pobrania.

Uchwała Nr 144/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie planu pracy Zarządu PZP na rok 2019
Załącznik do Uchwały nr 144/2019 Plan pracy Zarządu na 2019 rok
Uchwała Nr 145/2019 z dnia 16.02.2019 Przyjęcie planu finansowego za 2019
Załącznik do Uchwały nr 145/2019 Plany finansowy PZP na 2019r.
Uchwała Nr 146/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do MŚ Korea
Załącznik do Uchwały nr 146/2019 Zasady kwalifikacji Gwangju 2019r.
Uchwała Nr 147/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do MŚ Juniorów, Budapeszt
Załącznik do Uchwały nr 147/2019 Zasady kwalifikacji MŚJ Budapeszt 2019
Uchwała Nr 148/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do ME Kazań
Załącznik do Uchwały nr 148/2019 Zasady kwalifikacji MEJ Kazań 2019
Uchwała Nr 149/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do Uniwerjady, Neapol
Załącznik do Uchwały Nr 149/2019 Zasady kwalifikacji Uniwersjada 2019
Uchwała Nr 150/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do EYOF, Baku
Załącznik do Uchwały Nr 150/2019 Zasady kwalifikacji EYOF Baku 2019
Uchwała Nr 151/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji na w. otwartych Gwangju
Załącznik do Uchwały Nr 151/2019 Zasady kwalifikacji MS 2019 wody otwarte
Uchwała Nr 152/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad kwalifikacji do MŚJ wody otwatre Czechy
Załącznik do Uchwały Nr 152/2019 Zasady kwalifikacji MEJ 2019 wody otwarte
Uchwała Nr 153/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad powołania do KN Juniorów w skokach do wody
Załącznik do Uchwały Nr 153/2019 Zasady powoływania do KNJ w skokach do wody 2019
Uchwała Nr 154/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad powołania do KN Seniorów w skokach
Załącznik do Uchwały nr 154/2019_1_Zasady powoływania do KNS w skokach do wody 2019
Załącznik do Uchwały Nr 154/2019_2_Zasady kwalifikacji KNS w skokach do wody - minima punktowe
Uchwała Nr 155/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie zasad powołania do KN High diving
Załącznik do Uchwały Nr 155/2019_1_Zasady powoływania do KN High Diving
Załącznik do Uchwały Nr 155/2019_2_Zasady kwalifikacji na MS Gwangju High Diving
Uchwała Nr 156/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie kalendarza imprez w skokach do wody 2019
Załącznik do Uchwały Nr 156/2019 Kalendarz imprez w skokach do wody
Uchwała Nr 157/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie kalendarza Masters 2019
Załącznik do Uchwały Nr 157/2019 Kalendarz zawodów Masters 2019
Uchwała Nr 158/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie wysokości wynagrodzeń dla trenerów KWJ w roku 2019
Uchwała Nr 159/2019 z dnia 16.02.2019 Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy
Uchwała nr 160/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie składu uzupełniającego Komitetu Techechnicznego Pływania Synchronicznego.
Uchwała Nr 161/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie kalendarza imprez w pływaniu synch. 2019
Załącznik do Uchwały Nr 161/2019 Kalendarz imprez w pływaniu synchronicznym
Uchwała Nr 162/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie nowych klubów
Załącznik do Uchwały Nr 162/2019 Kluby
Uchwała Nr 163/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie wzorów Umowy o współpracy PZP - SMS
Załącznik do Uchwały Nr 163/2019 Umowa SMS 2019
Uchwała Nr 164/2019 z dnia 16.02.2019 Zatwierdzenie wzoru Umowy o realizację programu przygotowań do IO Tokio 2020 PZP-zawodnik
Załącznik do Uchwały Nr 164/2019 Umowa PZP - zawodnik

Pliki: