Posiedzenie Zarządu 18.05.2019r. Olsztyn

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 18.05.2019r. w Olsztynie w plikach do pobrania.

Uchwała Zarzadu Nr 165/2019 z dnia 18.05.2019 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZP za 2018 r.
Uchwała Zarzadu Nr 166/2019 z dnia 18.05.2019 Przyjęcie sprawozdania z działalności PZP za 2018 r.
Uchwała Nr 167/2019 z dnia 18.05.2019 Regulamin zmiany barw klubowych w piłce wodnej
Załącznik do Uchwały Nr 167/2019 Regulamin zmiany barw klubowych PZP - piłka wodna
Uchwała Nr 168/2019 z dnia 18.05.2019 Zmiana ryczałtów sędziowskich w piłce wodnej
Uchwała Nr 169/2019 z dnia 18.05.2019 Wprowadzenie do sprzedaży Atlasu Ćwiczeń
Uchwała nr 170/2019 z dnia 18.05.2019 Wprowadzenie zmiany wysokości opłat startowych w piłce wodnej