Posiedzenie Zarządu 21.12.2018r. Lublin

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 21.12.2018r. w Lublinie w plikach do pobrania.

Uchwała nr 129/2018 z dnia 21.12.2018  Rozwiązanie składu Komisji Konkursowej powołanej do wyboru Trenera Głównego
Uchwała Nr 130/2018 z dnia 21.12.2018  Powołanie p. Roberta Brusa na Trenera Głównego KNS
Uchwała Nr 131/2018 z dnia 21.12.2018  Regulamin Zmiany Barw Klubowych
Załącznik do Uchwały nr 131/2018 Regulamin zmiany barw klubowych (obowiązuje od 01.03.2019r.)
Uchwała Nr 132/2018 z dnia 21.12.2018  Odstąpienie od nakładania opłat regulaminowych
Uchwała Nr 133/2018 z dnia 21.12.2018  Taryfikator opłat na rok 2019
Załącznik do Uchwały Nr 133/2018 Taryfikator opłat na rok 2019
Uchwała Nr 134/2018 z dnia 21.12.2018  Licencje zawodnicze 2019
Uchwała Nr 135/2018 z dnia 21.12.2018  Przedłużenie ważności licencji zawodniczych w piłce wodnej
Uchwała nr 136/2018 z dnia 21.12.2018  Zmiana wysokości ryczałtów sędziowskich w pływaniu synchronicznym
Uchwała Nr 137/2018 z dnia 21.12.2018  ZFŚS na 2019
Uchwała Nr 138/2018 z dnia 21.12.2018  Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników Biura PZP
Uchwała Nr 139/2018 z dnia 21.12.2018  Utworzenie funduszu nagród w PZP
Uchwała Nr 140/2018 z dnia 21.12.2018  Przyznanie nagród dla pracowników biura PZP
Uchwała Nr 141/2018 z dnia 21.12.2018  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZP
Uchwała Nr 142/2018 z dnia 21.12.2018  dotyczy spraw osobowych.
Uchwała nr 143/2018 z dnia 21.12.2018  Zmiana w składzie Prezydium Kolegium Sędziów