Posiedzenie Zarządu 23.11.2019 r. Poznań

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 23.11.2019r. w Poznaniu w plikach do pobrania.

1. Uchwała Zarządu nr 183/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie zmian zasad kwalifikacji do ME Budapeszt 2020 r.
2. Załącznik do Uchwały nr 183/2019 Zmienione zasady kwalifikacji na ME w Budapeszcie 2020 r.
3. Uchwała Zarządu nr 184/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie Kalendarz zawodów w skokach do wody na rok 2020
4. Załącznik do Uchwały nr 184/2019 Kalendarz zawodów w skokach do wody na rok 2020
5. Uchwała Zarządu nr 185/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie Kalendarz zawodów w pływaniu na wodach otwartych na rok 2020
6. Załącznik do Uchwały nr 185/2019 Kalendarz zawodów w pływaniu na wodach otwartych w roku 2020
7. Uchwała Zarządu nr 186/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie Kalendarz zawodów w pływaniu synchronicznym na rok 2020
8. Załącznik do Uchwały nr 186/2019 Kalendarz zawodów w pływaniu synchronicznym w roku 2020
9. Uchwała Zarządu nr 187/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie Kalendarz zawodów w pływaniu Masters na rok 2020
10. Załącznik do Uchwały nr 187/2019 Kalendarz zawodów w pływaniu Masters w roku 2020
11. Uchwała Zarządu nr 188/2019 z dnia 23.11.2019 r. Przyznanie organizacji Głównych MP w pływaniu 2020 r.
12. Uchwała Zarządu nr 189/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie delegata na Kongres LEN 2020 r.
13. Uchwała Zarządu nr 190/2019 z dnia 23.11.2019 r. Przyjęcie zmian przepisów FINA dot. obiektów sportowych
14. Załącznik do Uchwały nr 190/2019 Zmiany przepisów FINA dot. obiektów sportowych
15. Uchwała Zarządu nr 191/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zgoda na podpisanie umowy z firmą Nolens
16. Uchwała Zarządu nr 192/2019 z dnia 23.11.2019 r. Przyjęcie klubów w poczet członków zwyczanjnych PZP
17. Załącznik do Uchwały nr 192/2019 Wykaz klubów przyjętych w poczet członków zwyczajnych PZP
18. Uchwała Zarządu nr 193/2019 z dnia 23.11.2019 r. Zatwierdzenie zmiany podziału środków FRKF - szkolenie SMS
19. Uchwała Zarządu nr 194/2019 z dnia 23.11.2019 r. Wniosek o sfinansowanie ze środków własnych Kliniki trenerów pływania synchronicznego

Pliki: