Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 03.06.2017r. Warszawa

Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 03.06.2017r. Warszawa

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w roku 2016
Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Pływackiego w plikach do pobrania