Apel do Ministerstwa Sportu w sprawie środowiska pływackiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym po decyzjach rządu bez wskazań dotyczących sportu pływackiego Prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński skierował drogą mailową prośbę o odniesienie się do zawartych w nim pytań do Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu z prośbą o przekazanie Kierownictwu Ministerstwa Sportu.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Z uwagą zapoznałem się z kolejnymi założeniami Rządu w sprawie "odmrożenia sportu".
Z radością i nadzieją przyjąłem kolejne kroki rządu zmierzające do poprawy i stabilizacji w obszarze sportu.
Niestety, z OGROMNYM NIEPOKOJEM przyjąłem też brak decyzji związanych ze zniesieniem ograniczeń w obszarze sportu pływackiego.
Długo sygnalizowałem problemy naszego środowiska. W ostatnich dniach przesłałem pismo do Pani Minister, w którym opisałem problemy naszego środowiska.
Przesłałem także opinie wiarygodnych instytucji dotyczące możliwych zagrożeń z tytułu COVID-19 na obiektach pływackich oraz rozwiązania stosowane w innych krajach.
Po dzisiejszym wystąpieniu Pana Premiera, z przykrością stwierdzam, że nikt nie zainteresował się losem tysięcy zawodników uprawiających sport pływacki!
Nikt nie pochylił się nad problemem klubów pływackich, ich sytuacja finansowa, sytuacja trenerów i ich rodzin!
Otwiera się hale, sale i inne obiekty. Wskazuje możliwe rozwiązania organizacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
Nie robi się NIC dla środowiska pływania...
W imieniu zawodników i trenerów zwracam się z gorącą prośba o pochylenie się przez kierownictwo Ministerstwa Sportu nad problemami sportu pływackiego.
Dostrzeżenie naszych problemów i znalezienie rozwiązań, które pozwolą wznowić szkolenie sportowe, ale przede wszystkim uratuje przed upadkiem setki klubów i szkółek pływackich.
Bardzo liczę, że mój apel przekaże Pan Pani Minister.

Z wyrazami szacunku,
dr Paweł Słomiński
Prezes PZP