Badania Kadry B

Zdjęcie główne: 

Polski Związek informuje o planowanych badaniach diagnostycznych potencjalnych kandydatów do szkolenia w ramach Kadry B w roku 2014.
Badaniami zostaną objęte zawodniczki urodzone w latach 1998-2000 oraz zawodnicy urodzeni w latach 1997-2000.
Ewentualne prośby o zmianę terminu badań zawodników /udział w zawodach/ prosimy kierować do p. Piotra Pietrasika na adres mailowy pietrasikpiotr1989@autograf.pl