Dodatkowe zasady kwalifikacji do ME w Budapeszcie

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki informuje, że podczas Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie (16-20.12.2020 r., pływalnia 25m) normy oraz zasady kwalifikacji na ME w Budapeszcie (maj 2021) zgodne z Uchwałą Zarządu PZP nr 215/2020 wypełnili zawodnicy ujęci w załączniku nr 1.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd PZP w dniu 16 stycznia 2021 r. podjął Uchwałę nr 224/2021 (załącznik nr. 2) określającą dodatkowe zasady kwalifikacji do ME w Budapeszcie.