Fundacja "Pomagamy wygrywać"

Zdjęcie główne: 

Z wielką radością informujemy, że w dniu 15 maja 2019 roku, podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu w Olsztynie Prezes PZP podpisał list intencyjny z Panem Jackiem Krygerem (właściciel firmy H2OShop.pl) o wspólnym powołaniu Fundacji „Pomagamy wygrywać”.

Fundacja będzie organizacją odrębną od struktur PZP a jej podstawowym celem będzie poszukiwanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na potrzeby wsparcia rozwoju sportowego zawodników i trenerów. Właściciel Firmy H2OShop.pl zadeklarował, że po powstaniu Fundacji będzie przekazywał na jej rzecz ustaloną kwotę od każdej sztuki sprzedanego towaru. Liczymy na to, że w ślady Pana Jacka Krygera pójdą inne firmy i prywatni darczyńcy. Fundacja będzie działa w ramach i na podstawie obowiązujących zasad i prawnych wymogów.