Informacja dla nowych klubów

Zdjęcie główne: 

Informujemy, KAŻDY KLUB ma obowiązek rejestracji w Okręgowym Związku Pływackim oraz Polskim Związku Pływackim.Nowe kluby zostaną zarejestrowane w Polskim Związku Pływackim dopiero po rejestracji w macierzystym Okręgowym Związku Pływackim. Kluby już zarejestrowane są zobowiązane do dopełnienia obowiązku.