Informacja dotycząca Kadry Narodowej w pływaniu

Zdjęcie główne: 

Zarząd PZP informuje, że w przypadku utrzymania przez Rząd po 31 stycznia 2021 r. ograniczeń dotyczących dostępu do pływalni wyłącznie dla zawodników Kadry Narodowej, Związek rozważa powoływanie do Kadr Narodowych w poszczególnych dyscyplinach WYŁĄCZNIE  ZAWODNIKÓW AKTYWNYCH zarejestrowanych w systemie ewidencji zawodników SEL. Dlatego z wyprzedzeniem przypominamy, że status AKTYWNY w SELu  zawodnik uzyskuje kiedy:

- klub którego jest reprezentantem ma opłacone składki członkowskie w OZP i PZP,
- opłacił  w OZP licencję zawodniczą,
- posiada ważne badania lekarskie,
- klubowy administrator zamieścił w SELu potwierdzenie ważności badań lekarskich,
- klubowy administrator zamieścił w SELu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
  i wizerunku,
- klubowy administrator zamieścił w SELu zdjęcie zawodnika,
- wypełni inne wygania związane z rejestracją lub uzyskiwaniem statusu AKTYWNY.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań klubowy administrator SEL będzie miał możliwość wydrukowania potwierdzenia przynależności AKTYWNEGO zawodnika jego klubu do Kadry Narodowej (wydruk licencji zawodnika w formacie pdf.).