Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki przekazuje „Kalendarz Imprez w Pływaniu na rok 2023” zatwierdzony Uchwałą nr 01/11/2022 z dnia 10.11.2022 r. z późniejszymi zmianami.
Zainteresowanych organizacją imprez „do ustalenia” prosimy o pisemne zgłoszenia z propozycją finansowania wg załączonego wzoru. O przyznaniu organizacji zadecydują: oferta finansowa oraz kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać: polswim@polswim.pl