Komunikat

Zdjęcie główne: 

W związku z ogłoszonymi w mediach informacjami dotyczącymi planowanych obostrzeń i ograniczeń w okresie kolejnych 14 dni po 31.01.2021 r. informujemy że:
- Zarząd PZP podejmie decyzje w sprawie zasad powoływania zawodników do KN oraz wymaganego statusu zawodnika w systemie SEL po opublikowaniu obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów,
- Zarząd rozważa przesunięcia wprowadzenia wymogu statusu AKTYWNY w SEL do 7.02.2021 r.
- w wyżej wymienionych sprawach Zarząd podejmie decyzje natychmiast po zapoznaniu się z Rozporządzeniem RM.
O decyzjach Zarządu poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej i FB Związku.