KOMUNIKAT

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki przypomina klubom oraz zawodnikom wszystkich dyscyplin zaewidencjonowanym w systemie SEL, że zawodnik otrzymuje status AKTYWNY, jeśli spełnione są następujące warunki:
- klub opłacił składkę członkowską do OZP,
- klub opłacił składkę członkowską do PZP,
- zawodnik opłacił składkę licencyjną do klubu,
- zawodnik posiada aktualne badania lekarskie.
Zarząd PZP stosownymi uchwałami ustalił ostateczny termin opłaty składek na dzień 31 marca 2017. Jeżeli do tego czasu składka nie zostanie uiszczona, licencja straci ważność. Opłata za przywrócenie ważności licencji wynosi tyle, ile koszt wyrobienia nowej licencji.

WAŻNE!!!
W sytuacji dokonywania przez kluby zgłoszeń zawodników do zawodów zaplanowanych w pierwszym kwartale br., aby zawodnik był AKTWYNY i mógł być zgłoszony do zawodów, przed dokonaniem zgłoszenia muszą być spełnione wszystkie powyższe warunki.