Komunikat dotyczący EYOF! Baku 2019

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniu 17 czerwca (od godziny 08:00)
zostaną przeprowadzone badania lekarskie zawodników zakwalifikowanych do zawodów
EYOF Baku 2019.
Obecność na badaniach lekarskich jest obowiązkowa i warunkuje dopuszczenie zawodników
do startu w zawodach EYOF 2019.
Badania zostaną przeprowadzone w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, ul. Żwirki
i Wigury 63 A .
Przychodnia mieści się w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie na poziomie -1F; z głównego
wejścia do Szpitala, od strony ulicy Pawińskiego, można dostać się tam windami (w holu po prawej stronie) lub
schodami (w holu na wprost wejścia).
Dla uczestników badań i ich opiekunów został zarezerwowany nocleg w hotelu „Aramis”
ul. Mangalia 3b od kolacji 16 czerwca oraz zapewniony transport na badania.
Dla zawodników biorących udział w zgrupowaniu KNJ w Ostrowcu Świętokrzyskim został
zorganizowany transport na zgrupowanie, po przeprowadzonych badaniach lekarskich.
Z uwagi na procedury obowiązujące przy badaniach osób niepełnoletnich uprzejmie prosimy
rodziców/opiekunów o niezwłoczne nawiązanie kontaktu pod adresem k.usielski@polswim.pl