Komunikat dotyczący Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZP

Komunikat dotyczący Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZP

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniu 18.05.2019 r. na zebraniu Zarządu PZP zatwierdzono Sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz Sprawozdanie z działalności PZP za rok 2018.
Pliki sprawozdań do pobrania poniżej wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego PZP.