Komunikat dotyczący Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZP

Komunikat dotyczący Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZP

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniu 04.09.2020 r. Zarząd PZP zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2019, Sprawozdanie z działalności PZP za rok 2019 oraz Projekt Statutu PZP
Pliki sprawozdań oraz Projekt Statutu PZP do pobrania poniżej wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego PZP.