Komunikat dotyczący procedury wysyłania wyników do swimrankings

Komunikat dotyczący procedury wysyłania wyników do swimrankings

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki informuje, że od 01.01.2019r. wchodzi w życie nowa procedura zgłaszania zawodów oraz wysyłania wyników do swimrankings na szczeblu okręgowym (OZP) i centralnym (PZP).
Od 01.01.2019r. tylko i wyłącznie wyniki z zawodów założonych/zarejestrowanych/zgłoszonych w programie SEL będą wysyłane do swimrankings.
Wyniki z zawodów które nie znajdą się w SEL, a zawodnicy nie przejdą procedury zgłoszenia przez SEL nie zostaną wysłane do swimrankings.
Z dniem 31.12.2018r. wygasa możliwość wysyłania wyników przez osoby dotychczas do tego uprawnione.
Po wgraniu wyników z zawodów do SEL, system automatycznie będzie wysyłał wyniki do swimrankings (mail SEL-u będzie jako jedyny uprawniony do wysyłania)
Funkcje tworzenia zawodów w SEL przez OZP posiadają osoby zgłoszone jako administratorzy okręgowi, jeśli OZP ma potrzebę nadać uprawnienia dodatkowej osobie, np. tylko do obsługi zawodów w SEL z ramienia OZP należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do p. Piotra Pietrasika.