KOMUNIKAT dotyczący szczepień przeciwko COVID-19

Zdjęcie główne: 

W nawiązaniu do ogłoszonej przez Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego informacji o uruchomieniu Programu Szczepień dla sportowców informujemy, że programem tym objęci mogą być zawodnicy, trenerzy oraz osoby współpracujące wskazane w plikach do pobrania. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie i przesłanie skanu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do COMS na adres mailowy k.usielski@polswim.pl .

Wypełniony i podpisany dokument oświadczenia musi być zeskanowany do pliku w formacie PDF.

Skan musi być wyraźny, nie może być zaciemniony ani prześwietlony.

Nazwa pliku PDF musi być następująca: Imię Nazwisko _skrót nazwy organizacji sportowej (np.: Agnieszka Kowalska _PZTW).

Do przesyłanego oświadczenia należy dołączyć informację czy w ostatnich 30 dniach osoba przesyłająca chorowała na COVID-19.

Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą do PZP lub przekazać przedstawicielowi Związku podczas GMP w Lublinie.