Komunikat Ministerstwa Sportu

Zdjęcie główne: 

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ministerstwo Sportu wydało komunikat odnoszący się do zgłaszanych wątpliwości
( https://www.gov.pl/web/sport/informacja-o-rozporzadzeniu-ministra-edukacji-w-sprawie-obostrzen-w-czasie-ferii ).
Prosimy o zapoznanie się z nim i stosowanie do uregulowań prawnych wynikających z wyżej wymienionego Rozporządzenia.