Komunikat PKS PZP 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Zdjęcie główne: 
Komunikat PKS PZP 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczący zgłaszania kandydatów o nadanie uprawnień sędziego związkowego pływania PZP wraz z zał. wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.