Komunikat w sprawie terminu zwołania Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZP

Komunikat w sprawie terminu zwołania Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZP

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP nr 112/E/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy Polskiego Związku Pływackiego.

Zgodnie z par. 30 ust. 4 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym udział biorą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Ponadto, zgodnie z par. 30 ust. 5 Statutu PZP, w przypadku zmiany delegata, o fakcie tej zmiany podmiot, którego zmieniany delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu.

Termin Zjazdu – 19 września 2020 r.

Miejsce Zjazdu – Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 Sala A
Początek godz. 11:00 - I termin, 11:15 - II termin.
Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu delegatów macierzyste OZP.

Jednocześnie z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, że Krajowy Zjazd odbędzie się zgodnie z wymogami określonymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356).