Komunikat w sprawie znaczków holograficznych

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że licencje zawodnicze i znaczki holograficzne od 01.01.2012 wydawane będą  okręgowym związkom pływackim na podstawie ich pisemnego zamówienia przesłanego do biura PZP pocztą lub mailem.
Okręgowe związki pływackie będą sprzedawały znaczki holograficzne w cenie 10,-zł, a licencje zawodnicze w cenie 15,-zł.
Zarząd PZP na swoim posiedzeniu w Poznaniu w dniu 16.10.2011r. postanowił, że wraz zamówieniem na znaczki  i/lub licencje OZP będą przesyłały przelewem opłatę wg wyliczenia : ilość zamówionych znaczków/licencji x 5 zł. Po otrzymanej wpłacie PZP wystawi fakturę. Ewentualne zwroty znaczków będą przyjmowane do końca listopada. Po tym terminie Związek wystawi faktury korygujące i zwróci nadpłatę do końca grudnia.
Pierwsze zamówienia prosimy kierować pocztą  na adres PZP  lub mailowo na adres:
kingaswim@wp.pl /KINGA BULSIEWICZ/ do końca grudnia 2011r – przesyłka zostanie zrealizowana w styczniu 2012.
Zamówienia dodatkowe można będzie realizować w terminach późniejszych.