Krajowy Zjazd Sprawozdawczo - Statutowy

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że Uchwałą Zarządu PZP z dnia 11 maja 2018 r., zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy PZP.
Zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym udział biorą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd.
Termin Zjazdu – 23 czerwiec 2018r. (sobota).
Miejsce Zjazdu – Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12 Sala A 00-400 Warszawa
Początek godz. 11:00 - I termin, 11:15 II termin.
Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu delegatów macierzyste OZP.
Zamieszczono w plikach do pobrania:
Uchwała nr 22/E/2018 w sprawie zatwierdzenia terminu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku Pływackiego;
Projekt Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku Pływackiego;
Projekt Porządku Obrad Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku Pływackiego;
Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Pływackiego za rok 2017;
Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017;
Statut PZP - Projekt;
Zmiany do Statutu PZP;
Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Pływackiego za rok 2017.