Krajowy Zjazd Sprawozdawczy

Zdjęcie główne: 

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu  Torwar, ul. Łazienkowska 6A SALA B WARSZAWA
Termin Zjazdu – 29 czerwca 2013 (sobota).
I  termin godz. 11:00
II termin godz. 12:00

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym do Prezesów Okręgowych Związków Pływackich zostało przesłane pocztą elektoniczną Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Pływackiego za rok 2012.
Bardzo proszę o zapoznanie się oraz udostępnienie delegatom biorącym udział w Zjeździe.

                                                                                              Andrzej Kowalski
                                                                                               Prezes Zarządu

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 22 maja br. podjętą na podstawie
§ 23 ust. 3 Statutu zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy.
Zgodnie z § 23 ust. 7 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym udział biorą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd.    
Termin Zjazdu – 29 czerwca 2013 (sobota).
Miejsce Zjazdu – Warszawa.
I  termin godz. 11:00
II termin godz. 12:00
Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu delegatów macierzyste OZP.
Projekt Porządku obrad oraz Regulaminu w pliku do pobrania.