Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki (PZP) uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP nr 10/02/2023 z dnia 25 lutego 2023 r., na dzień 24 czerwca 2023 r. zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP.

Termin Zjazdu – 24 czerwca 2023 r.
Miejsce Zjazdu:
Centrum Bankowo - Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa - Sala B
Początek godz. 11.30 - I termin, 11.45 - II termin.

Krajowy Zjazd będzie obradował według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekty stanowią załączniki do uchwały nr 03/05/E/2023.

Zasady organizacji:

I.    Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu w Krajowym Zjeździe
      Sprawozdawczym biorą udział:
1)    delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd sprawozdawczo-
       wyborczy;
2)    z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie
       wspierający, członkowie pozostałych władz, członkowie Prezydium
       Kolegium Sędziów oraz zaproszeni przez Zarząd Związku goście.
II.    Zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu PZP, w przypadku zmiany
       delegata, o fakcie tej zmiany podmiot, którego zmieniany delegat
       był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd
       Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem
       Krajowego Zjazdu.
III.    Zgodnie z § 31 ust. 4 Statutu PZP, w razie wygaśnięcia mandatu
        delegata, m.in. w przypadku wyboru delegata do Zarządu
        Związku, okręgowy związek pływacki, z którego pochodził
        delegat, a którego mandat wygasł, wskazuje kolejnego delegata
        na jego miejsce. Ewentualnego zgłoszenia delegatów należy
        dokonać na druku zgłoszenia wraz z oświadczeniem w sprawie   
        wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Wzór
        zgłoszenia delegata w załączeniu do komunikatu).
IV.    Osobą koordynującą w biurze PZP sprawy Krajowego Zjazdu
        jest Iwona Bohosiewicz, tel. 732 570 167 , e-mail: i.bohosiewicz@polswim.pl

Informacje dodatkowe:

Jednocześnie uprzedzamy, iż z uwagi na ciągłe obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz. U. poz. 1028), możliwe jest wystąpienie ewentualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z obowiązywania tego stanu, mających wpływ na sposób organizacji Krajowego Zjazdu. W przypadku wprowadzenia takich ograniczeń zostaną przekazane stosowne informacje.


Załączniki:

1)    uchwała Zarządu PZP  nr 10/02/2023 z dnia 25 lutego 2023 r., w
       sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego
       Związku Pływackiego wraz z projektem Porządku obrad i
       projektem Regulaminu obrad zatwierdzonymi uchwałą
       nr 03/05/E/2023.
2)    wzór druku zgłoszenia delegata.