Otylia Jędrzejczak Prezesem Polskiego Związku Pływackiego

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Polskiego Związku Pływackiego
wybrał OTYLIĘ JĘDRZEJCZAK
na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Pływackiego.