PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zaktualizowane i obowiązujące

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki informuje, iż zostały opracowane zmiany prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych w pływaniu w roku szkolnym 2020/2021. Zmiany te dotyczą zasad naborów do VI i VII klasy szkoły podstawowej oraz do I klasy liceum, zawartych w „Programie szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego".

W dniu wczorajszym Ministerstwo Sportu zatwierdziło powyższe zmiany i opublikowało pliki na stronie https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-plywacki

W związku z tym, tylko próby opracowane przez Polski Związek Pływacki i zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu są obowiązujące.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce nie ma możliwości przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, zawartych w programie szkolenia młodzieży w pływaniu, polegających na ocenie stopnia opanowania podstawowych umiejętności pływackich po etapie nauki pływania podczas rekrutacji do klas III lub IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Polski Związek Pływacki pozostawia sposób przeprowadzenia rekrutacji do wyżej wymienionych oddziałów do decyzji dyrekcji poszczególnych szkół. Ważnym punktem rekrutacji powinna być opinia trenera prowadzącego zajęcia nauki pływania z osobą kandydującą do III lub IV klasy szkoły podstawowej.