Procedura zatwierdzania rekordów

Zdjęcie główne: 

Uprzejmie informujemy, że żaden wynik uzyskany w zawodach międzynarodowych lub krajowych nie jest automatycznie uznany za rekord.
Wszystkie Rekordy Świata, Europy i Polski podlegają procedurze zatwierdzenia przez właściwe organizacje.
Rekordy Polski weryfikowane są przez  Komisję Pływania Zarządu PZP, sprawdzana jest  m.in. zgodność zapisu elektronicznego pomiaru czasu (jeśli był stosowany) i zapisów sędziów. W szczególności zwracamy uwagę na konieczność posiadania przez obiekt homologacji, której podstawą jest geodezyjny pomiar długości.
Powyższe zagadnienia uregulowano w zamieszczonych na stronie Przepisach FINA 2009-2013 (FR 2.2. oraz dołączone uwagi dot . Rekordów Polski w Dziale SW 12).