Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 03.06.2017r. Warszawa