Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 23.06.2018r. Warszawa