Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 25.06.2016r. Warszawa