Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego 12-13.11.2016r. Spała