REKRUTACJA - SZKOLENIE TRENERÓW ZAPLECZA KADR NARODOWYCH

Zdjęcie główne: 

Instytut Sportu w Warszawie w ramach projektu Akademii Trenerskiej rozpoczyna rekrutację trenerów i instruktorów realizujących proces szkolenia w młodzieżowych kategoriach wiekowych w sportach olimpijskich.
Szkolenie odbędzie się w dniach 30 - 31 sierpnia 2014 r. w Instytucie Sportu w Warszawie.
Szczegółowy program szkolenia dostępny tutaj: http://www.akademiatrenerska.pl/
Uczestnicy: szkolenie kierowane jest do trenerów i instruktorów dyscyplin olimpijskich
Koszt uczestnictwa: Akademia Trenerska pokrywa koszty szkolenia, zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie.
Miejsce: sala konferencyjna w Instytucie Sportu w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, II piętro
Ilość miejsc jest limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia: poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 18 sierpnia 2014 r. na adres: biuro@akademiatrenerska.pl
Dodatkowe informacje: program szkoleń trenerów zaplecza kadr narodowych realizowany będzie w czterech sesjach szkoleniowych: Warszawa (sierpień), Cetniewo (październik), Wałcz (październik), Zakopane (listopad). Uczestnicy wybierają jeden dogodny dla siebie termin i miejsce szkolenia. Wszystkie szkolenia będą obejmowały podobny zakres tematyczny.

Trenerzy zakwalifikowani do szkolenia będą mieli okazję uaktualnić swoją wiedzę, zapoznać się z metodami oraz środkami treningowymi stosowanymi w szkoleniu zawodników najwyższej klasy. Efektem udziału w szkoleniu Akademii Trenerskiej ma być poszerzenie wiedzy niezbędnej do planowania i realizacji wieloletniego procesu szkolenia sportowego, uwzględniającej etapy rozwoju psychofizycznego sportowców (ontogenezę), dostępną wiedzę w tym zakresie oraz doświadczenia szkoleniowców, którzy wyszkolili medalistów największych międzynarodowych zawodów. Szkolenie obejmować będzie między innymi edukację trenerów w zakresie teorii sportu, metodyki treningu, rejestracji obciążeń treningowych, zasad żywienia, dozwolonego wspomagania farmakologicznego oraz innych nauk i dziedzin niezbędnych dla realizacji szkolenia według najnowszych technologii treningu.