Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Pływackiego.

Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Pływackiego.

Zdjęcie główne: 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Pływackiego Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Magdaleny Grzesik, która została zatwierdzona przez Zarząd Polskiego Związku Pływackiego na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2017r. w Kozienicach.